İbrahim Alâettin Gövsa

Şair ve yazar İbrahim Alaettin Gövsa, 1899 yılında İstanbul`da doğdu. Küçük yaşta edebiyata ilgi duymaya başlayan Gövsa, 1906′dan itibaren yazdıklarını yayımlamaya başladı. Gövsa, Mekteb-i Hukuk'u 1910 yılında bitirmiştir. Adliye ve Maarif bakanlıklarında memuriyet ve öğretmenlik yapmıştır. Daha sonra, İsviçre'ye psikoloji ve pedagoji öğrenimi görmeye gitmiştir. Yurda dönüşünde, Yüksek Öğretmen Okulu'nda on yıl öğretmen ve idareci olarak çalışmıştır. 1922 yılında Tâlim ve Terbiye Dâiresi üyeliği, 1923 yılında Sivas milletvekilliği, 1935 yılında müfettişlik, 1939 yılında yeniden milletvekilliği yapmıştır. Türk Ansiklopedisi Genel Sekreterliği yaptı. 1943 yılında emekli olmuştur. 1906 yılında itibaren yazdıklarını yayımlamaya başlamıştır. III. Dönem Sivas, IV. Dönem Sinop, VI.ve VII. Dönem İstanbul milletvekillikleri yaptı. Türk Ansiklopedisi Genel sekreterliği yaptı. 1943′te emekli oldu. Ankara`da öldü. Asrî Mezarlıkta gömülüdür.

Şiir kitapları:

1. Çocuk Şiirleri (1910, 6 defa basıldı), 2. Güttüğü (Dedikodu, 1913), 3. Çanakkale İzleri (1926), 4. Acılar (Şiirler, nesirler, 1941, 1966), 5. Söz Oyunları (Şiirler, nesirler, 1942).

Diğer eserleri:

1. Çocuk Ruhu (1962), 2. Bediî Terbiye (1925), 3. İlk Gençlik Hakkında Ruhiyat ve Terbiye Tedkikleri (1921, bu üç eser pedagoji ile ilgilidir), 4. Yeni Türk Lügati (Kurul ile, 1930), 5. Talebe Lügati (1931), 6. Süleyman Nazif (İnceleme, 1933), 6. Meşhur Adamlar Ansiklo¬pedisi (4 cilt, 1937), 7. Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946), 8. Resimli Yeni Lügat ve Ansiklopedi (5 cilt, 1947-1954), 9. Şen Yazılar (1926). [Şâirin yazılarının önemli bir bölümü kitap hâline getirilememiştir. Akbaba, Zümrüt Anka dergilerinde "Kıvılcım", 7 Gün dergisinde "I. Ulviye" ve "Karınca" takma adları ile yazdan, tercümeleri çıktı.]

Kaynak: https://www.elipskitap.com.tr/yazar/ibrahim-alaettin-govsa/